Everest Kiviõli Hostel

Toad

Lisad

 • TV
 • WiFi
 • Parkimine
 • Pesemisvõimalus

Külaliste käsutuses on:

 • 5 – kahekohalist numbrituba
 • 2 – neljakohalist numbrituba
 • 1- viiekohaline numbrituba

Numbritubade ööpäeva hind:

 • Kahekohaline numbrituba 46 eurot
 • Neljakohaline numbrituba 72 eurot
 • Viiekohaline numbrituba 84 eurot
 • Lisavoodi 12 eurot
 • Kahekohaline numbrituba ühe inimese majutamisel 32 eurot
 • Kõikides numbritubades on WC/dušinurk
 • Täismaja hind 650 eurot
 • Küsige tubadele pakkumist

Lisaks võib meil:

 • rentida kogu hoone või osa sellest spetsiaalsete ürituste korraldamiseks
 • korraldada koolitusi ja seminare gruppidele kuni 30 inimest
 • rentida saun 15eurot/1h
 • sisseregistreerimine  alates 16:00-19:00
 • väljaregistreerimine kuni 11:00

Broneerimist kinnitab tasutud ettemaks.

 • Tasutud broneeringu võib tühistada trahvivabalt mitte hiljemalt, kui 7 päeva enne sisseregistreerimise kuupäeva.
 • Tellimuse tühistamisel 7 päeva ja vähem, raha ei tagastata.
 • Vabade kohtade olemasolu korral on võimalik muuta broneerimise kuupäevi. Teatis broneeringu tühistamise kohta on vaja saata kirjalikus vormis e-postiaadressile info@everesthostel.ee.
  • Teatis peab sisaldama broneerimise numbrit, kliendi nime ja arveldusarve numbrit pangas. Broneerimine loetakse tühistatuks teatise saabumise momendist e-postiaadressile.
 • Ettemaksu summa tagastatakse kolme tööpäeva jooksul arveldusarvele, mis on märgitud tellimuse tühistamise teatisele.
 • E-posti teel tehtud broneerimine on vaja tasuda 24-tunni jooksul peale arve saamist. Mittemaksmise korral tühistatakse broneerimine automaatselt.

Küsimuste tekkimise korral, palume meiega ühendust võtta!
info@everesthostel.ee

info@everesthostel.ee
+372 5881 2921