Everest Kiviõli

Saun

Võimalus broneerida saun 20 €/1h

1.Klient saab sauna kasutada eelneval kokkuleppel administraatoriga ning 100% ettemaksu korral.

2. Saun on avatud kella 9.00 st – 22.00 ni . Korraga mahub sauna kuni 6 inimest.

3.Sauna hinnakiri võib muutuda ( olenevalt kellaajast, nädalapäevast ).

4.Sauna kasutamise minimaalne aeg on 1 tund. Aja ületamisel lisandub järgmise täistunni hind.

5.Klient peab jälgima ja hoidma korda ning käituma vastavalt käitumisnormidele.

6. Kliendil palume jälgida teenindava personali juhiseid ja nõudeid.

7. Klient vastutab vara või seadmete hoidmise ja rikkumise eest. Juhul kui vara on rikutud, koostatakse akt ja klient maksab administraatorile vara täismaksumuse, samuti võidakse välja nõuda ka umbkaudne remondiraha. Juhul kui klient märkab enne sauna kasutamise algust mõnda defekti on ta kohustatud sellest koheselt administraatorile teatama.

8. Klient on kohustatud hoidma saunaruumides puhtust ja korda. Palume sauna siseruumides mitte kanda välisjalanõusid.

9. Administraator ei vastuta klientide isiklike asjade eest.

10. Kliendil palume lahkuda peale aja lõppemist saunast. Aja ületamisel rakendub täistunnihind.

11.Juhul kui saun on vaba on kliendil võimalik pikendada sauna kasutust, teavitades sellest administraatorit ning makstes järgmise sauna kasutuse aja eest ette.

12.Administraator jätab endale õiguse keelduda lubamast klienti saunaruumidesse ning ei ole kohustatud keeldumise põhjust esitama.

13.Saunas ei ole lubatud :

. tarbida kangeid alkohoolseid jooke

.sauna ise sisse/välja lülitada või reguleerida.

.peale pesemist jätta vett voolama.

.jätta lapsi ilma täiskasvanu järelvalveta.

.valada õli või muid kergesti süttivaid aineid elektritkerisele.

. kasutades sauna vastutab külaline oma tervisliku seisundi eest.

.snäkke on lubatud süüa eesruumis

14.Traumade ning õnnetuste korral, mis on tingitud eeskirjade rikkumisest, vastutab klient.

15. Külastaja annab nõusoleku, et järgib hosteli eeskirja ning vastutab eeskirjade rikkumise eest.